Wij eisen een einde aan de vervolging van christenen in Iran!

Kerstmis wordt door bijna 2 miljard christenen overal in de wereld gevierd, Het is voor christenen een van de belangrijkste feesten van het jaar en wordt vooral samen met de familie gevierd. Ook in Iran kent het christendom een lange geschiedenis, het bestaat er al sinds de vroegste jaren van het geloof en Iran speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de christelijke missionering. En het behoorde tot de hoge cultuur van Iran dat moslems, christenen, joden, bahai en andere relgies in vrede en vriendschap en wederzijds respect samenleefden. Maar vandaag de dag, onder de mullah-dictatuur, worden de christenen in Iran enkel en alleen wegens hun geloof en de viering van hun erediensten en feesten vervolgd, en missioneren wordt zelfs met de dood bestraft.

In verband met het voorbije kerstfeest willen we de aandacht vestigen op de aanhoudende vervolging van christenen in Iran en roepen we de Verenigde Naties op tot effectieve maatregelen ter bescherming van de door het Teheraanse regime vervolgde christenen. Vooral rond Kerstmis dreigen er voor de christenen in Iran razzia‘s en arrestaties, vooral in de huiskerken.

Volgens het actuele rapport van de UNO-rapporteur voor mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed, zitten op het moment in Iran minstens 300 mensen, lid van verschillende religieuze gemeenschappen, vast, omdat zij van hun recht op vrijheid van mening, geweten en godsdienst gebruik gemaakt hebben. Het daadwerkelijke cijfer ligt waarschijnlijk nog veel hoger.

Het rapport meldt dat  pastors gearresteerd werden, omdat ze erediensten in het Perzisch hielden of „met moslemische Iraniërs spraken". In april 2014 bestormden regime-gardisten een Paasviering  in een particulier huis in Zuid-Teheran en arresteerden zes personen. „Ook advocaten die baha'is of christenen verdedigen, worden vervolgd", aldus het rapport. „Velen van hen belanden zelf in de gevangenis of ontvluchten het land."

Omdat het Teheraanse regime een bekering tot het christendom als een aantasting van de staatsveiligheid opvat en bestrijdt, wagen veel officiële kerken het niet meer bekeerlingen op te nemen. Steeds meer christenen moeten daarom in huiskerken bij elkaar komen, die echter eveneens onder de repressie van het mullah-regime te lijden hebben.

Hier voorbeelden van christenen die op het moment  in Iran in de gevangenis zitten:  

Maryam Nagash Zargaran (foto) is lid van de pinkstergemeente „Assemblies of God" en is actief  in een huiskerk. Een zogenaamde „revolutionaire rechtbank" in Teheran veroordeelde de 36-jahrige, die van de islam tot het christendom overgegaan was, verleden jaar tot vier jaar gevngenisstraf. In het vonnis wird haar „propaganda tegen het islamitische regime en ondermijning van de nationale veiligheid" verweten. Op 15 juli 2013 werd zij gearresteerd en naar de Teheraanse Evin-Gevangenis gebracht. De christenvrouw is hartpatiënte en heeft in de gevangenis grote gezondheidsproblemen. 

 

 
 
De Iraans-Amerikaanse pastor Saeed Abedini (op de foto met zijn vrouw en kinderen) werd in juli 2012 wegens „bedreiging van de nationale veiligheid" – een vaak voorkomende aanklacht tegen politieke gevangenen en christenen – tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld. Abedini was vroeger moslim, bekeerde zich echter in 2000 tot het christendom . Hij stichtte op 30 plaatsen huisparochies. 
 
 
 
 
Voor pastor Behnam Irani (op de foto met zijn vrouw en kinderen), dreigde lange tijd de doodstraf, hij werd dan in oktober 2014 tot zes jaar gevangenis veroordeeld. Irani was reeds in 2011 wegens vermeende "staatsvijandige activiteiten" en "verstoring van de openbare orde“ tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. Met dit nieuwe vonnis staan deze familievader, die meerdere christelijke huisparochies leidde, nu in totaal 12 jaar gevangenisstraf te wachten. Hij bevindt  zich sinds 31 mei 2011 in de gevangenis en werd herhaaldelijk gefolterd. 
 
 
 
 
Pastor Farshid Fathi (op de foto met zijn vrouw en kinderen) zit sinds december 2010 gevangen en werd tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. Pastor Fathi, leider van een huiskerken-netwerk, werd op 26 december 2010 samen met andere christenen gearresteerd. Tijdens zijn gevangenschap moest hij tot nu toe tijdelijke eenzame opsluiting, weigering van bezoek door verwanten en vrienden en brute verhoren ondergaan. Op 17 april 2014 raakte Fathi in de Teheraanse Evin-Gevangenis gewond toen hij een andere gevangene, die de gevangeniscipiers in elkaar wilden slaan, met eigen lijf en leden wilde beschermen. Botbreuken aan zijn voet waren het gevolg van zijn tussenkomst. 
 
 
 
STFA, Stichting van de familieleden