Mensenrechten

Behnam Mahjoubi, van de vervolgde religieuze minderheid van de Gonabadi derwisjen in Iran...

Behnam Mahjoubi, van de vervolgde religieuze minderheid van de Gonabadi derwisjen in Iran, is vandaag in een ziekenhuis in Teheran overleden, vier dagen nadat hij in de gevangenis een onbekend geneesmiddel had gekregen.

Gisteravond is Behnam's moeder naar het ziekenhuis gegaan, smekend en huilend om haar zoon te zien. Haar werd het recht ontzegd om haar stervende zoon een laatste keer voor zijn dood te zien. 

Iran: stop met het opleiden van bahá'ís

Shima Fattahi Mirshekarloo, een bahá'í-burger,  17 januari 2021 een bericht op de website van de Urmia Azad University met de mededeling dat ze vanwege haar overtuiging was uitgesloten van het verdedigen van haar proefschrift en het voortzetten van haar postdoctorale studie in het Baha'i-geloof. De tekst van dit bericht verwijst naar een brief van 29 december 2009 over het verbod op onderwijs aan Bahá'í-studenten en naar de uitzetting van deze burger van de universiteit.

De derde commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Iran opnieuw veroordeeld wegens schendingen van de mensenrechten

Zij roept de Islamitische Republiek Iran ook op de slechte omstandigheden in de gevangenissen aan te pakken en erkent de bijzondere risico's voor gevangenen in het kader van COVID-19 en verwelkomt in dit verband het initiatief om tijdelijk tot 120.000 gevangenen te verlossen om de risico's in verband met COVID-19 in de gevangenissen te beperken, een einde te maken aan de praktijk om gevangenen opzettelijk de toegang tot adequate medische behandeling en voorraden, veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne te ontzeggen,

Internationale Dag van de Mensenrechten en 888 gevallen van grove schending van de mensenrechten in Iraans- Koerdistan

 

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten melden we hier de duidelijkste mensenrechtenschendingen in Iraans-Koerdistan vanaf begin 2020 tot 10 december. Het rapport noemt 888 gevallen van grove mensenrechtenschendingen in dit tijdsbestek:

 

- Detentie: 46 gevallen

 

- Dode en gewonde kolbars (grensdragers): 221 gevallen (52 doden en 169 gewonden)

 

Geweld tegen mensenrechtenverdedigers

Verschillende groepen vrouwen hebben voortdurend te maken met door de staat gesponsord geweld. Onder hen bevinden zich vrouwen die opkomen voor mensenrechten. Het Iraanse regime heeft de laatste jaren het optreden tegen vrouwen geïntensiveerd. Het regime ziet mensenrechtenverdedigers als bedreigingen van de nationale veiligheid. Daarom is er geen landelijke wetgeving of beleid om verdedigers van mensenrechten te beschermen, en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt niet nageleefd.

Oproep van VN-deskundigen aan het Iraanse regime om rekenschap af te leggen voor het bloedbad van 1988 markeert keerpunt.

De Verenigde Naties hebben de tekst van een bericht van zeven mensenrechtendeskundigen openbaar gemaakt waarin het Iraanse regime wordt opgeroepen rekenschap af te leggen over de slachting van politieke gevangenen in Iran in 1988.

Pagina's