Minderheden

Bezorgdheid over de gezondheid van een Koerdische politieke gevangene in dodencel

STFA, 9 december 2014 - De Koerdische politieke gevangene Behruz Alekhani verkeert op het moment in ellendige psychologische en fysieke omstandigheden. Hij is één van de gedetineerden in hongerstaking in de Orumieh-Gevangenis en lijdt aan een psychologische stoornis door de op hem in de gevangenis uitgeoefende druk, en zijn gezondheid is naar verluidt erg zwak. En toch weigeren de gevangenisauthoriteiten hem naar een hospitaal te sturen. 

Toenemende druk, dreigingen aan het adres van Koerdische politieke gevangenen in de Minab-Gevangenis

STFA, 9 december 2014 - Na de hongerstaking van ongeveer 29 politieke gevangenen in de Orumieh-Gevangenis en de wijdverspreide steun door een groot aantal politieke gevangenen in Gohardasht, Sanandaj, Zahedan, in de vrouwenafdeling in Orumieh en alle andere gevangenissen in Zuid-Iran, werden politieke gevangenen in de Minab-Gevangenis ernstig bedreigd door gevangenisautoriteiten op 7 december.

20 dagen eenzame opsluiting voor de politieke gevangene Mohammad Hossein Rezaie

STFA, 9 december 2014 - Op 7 december werd de politieke gevangene Mohammad Hossein Rezaie in eenzame opsluiting geplaatst in de Minab-Gevangenis na tegen de gevangenisomstandigheden, het gebrek aan medische zorg en de diefstal van zijn geld geprotesteerd te hebben dat hij bedoeld had voor zijn voor medische verzorging. Deze plaatsting gebeurde op bevel van de gevangenbewaarders en de gebroken schouder van Rezaie is intussen ontstoken geraakt.

Gewelddadige arrestatie van 2 christenen

STFA, 9 december 2014 - Twee christelijke Iraanse mannen, Shahram Dinaruie en Mohammad Reza Vahedi, werden gearresteerd op 30 november in het Fulad-Shahr-district van Isfahan. Deze twee vrouwen zijn lid van de Ava-muziekgroep en ze werden opgepakt omdt ze religieuze liederen speelden in een straat van het stadspark. Veiligheidsagenten brachten hen naar een onbekende locatie.

Twee Arabische burgers vervolgd vanwege hun geloof

STFA, 7 december 2014 - Twee Arabische burgers, namelijk Hossein Sa’bouri en Sami Albu Ghabish, die zich van de Sjiitische Islam tot de Soennitische bekeerd hadden, zien zich geconfronteerd met beschuldigingen van “corruptie op Aarde” en zullen weldra vervolgd worden.

Als gevolg van de intense marteling zoals opgelegd door het Ministerie van Inlichtingen is een van de handen van Hossein Sa’bouri gebroken, aldus mensenrechtenactivisten. 

Leraar gedetineerd in Sanandaj

STFA, 6 december 2014 - De Revolutionaire Rechtbank van Sanandaj liet een sms uitgaan met daarin een dagvaarding aan de Koerdische activist Mokhtar Asadi om op het Bureau voor de Tenuitvoerlegging van Vonnissen te verschijnen.

Deze Koerdische leraar, gehuwd en drie kinderen, werd opgeroepen om zijn jaar gevangenisstraf uit te zitten.

 

Lid van de lerarenvakbond opgeroepen voor gevangenisstraf

STFA, 6 december 2014 - Mokhtar Assadi, een lid van de Koerdische lerarenvakbond, werd op donderdag 2 december telefonisch opgeroepen om in de gevangenis zijn eenjarige gevangenisstraf uit te zitten. Assadi werd in 2006 gearresteerd door agenten van het Ministerie van Inlichtingen omdat hij deelgenomen had aan een demonstratie van de lerarenvakbond. Zijn zaak zat van het begin af aan vol verzonnen beschuldigingen en hij werd opnieuw gedetineerd in 2010 toen meer leden van deze vakbond gearresteerd werden.

Nieuwe vorm van onderdrukking van Baha’i-burgers

Hrana, 6 december 2014 - Op 4 december hebben in de noordwestelijke stad Tabriz ongeïdentificeerde personen, die zichzelf voorstelden als Bassij-leden, een jonge Baha’i-vrouw, Elka Misaqi, gedwongen in haar wagen te stappen. Na urenlang door de stad gereden te hebben waarbij ze haar vragen stelden die meer op een verhoor liken, lieten ze haar uiteindelijk achter aan de andere kant van de stad. 

“Dit is een nieuwe manier om een Baha’i-burger lasting te vallen,” aldus een welingelichte bron. 

Pagina's