Vrouwen

VROUWEN DE MOTOR VOOR VERANDERING

Dit artikel werd geschreven door Elham Kiamanesh, een in de USA geboren juriste - camp liberty. 

Vrouwen vormen de helft van de wereldbevolking, maar bezitten slechts 15% van de wereldrijkdom! Slechts 5-10% van de leidende politici in de wereld zijn vrouwen! Er is nauwelijks enige culturele ontwikkeling van vrouwen geweest in de afgelopen jaren! En we bevinden ons in de 21e eeuw, met de pretentie op het hoogst mogelijke niveau van technologie en democratie te staan!

Geweld tegen vrouwen

STFA, 17 Maart 2015 - Activiste moet 4 aanklachten in de rechtbank onder ogen zien na 6 maanden achter de tralies. 

Volgend op een gevangenisstraf van zes maanden werd activiste voor de rechten van de burger en van het kind, Atea Farghadani beschuldigd van vier verschillende aanklachten in de hoorzitting van de rechtbank met rechter Moghise op zaterdag 7 maart.

De advocaat van deze gevangene maakte in de rechtbank bezwaar tegen deze verklaringen met het argument dat zij irrationeel zijn.

De toestand van de mensenrechten in Iran is slechter geworden na de verkiezing van Rouhani.

Volgens een deskundige van de verenigde naties: De toestand van de mensenrechten in Iran is slechter geworden na de verkiezing van Rouhani.

De bijzondere toezichthouder van de Verenigde Natie,s in Iran zegt dat de toestand van de mensenrechten en de onderdrukking van de Iraanse vrouwen en voorvechters van mensenrechten is verslechterd sedert Rouhani werd gekozen als president in 2013.

Dr.Ahmed Shaheed zegt,”Volgens mij is de algemene toestand verslechterd,zoals duidelijk is geworden door de toename van doodsvonnissen.

Günter Verheugen: mensenrechtenschendingen elke dag weer aan de kaak stellen!

Günter Verheugen, expert voor buitenlandse, veiligheids- en ontwikkelingspoliteik: "De beperking van de vrijheid en het verbreken van de vrede gaan altijd hand in hand. en daarom kan het argument niet gelden dat het hier om binnenlandse aangelegenheden van Iran gaat, waariin we ons niet willen inmengen. Het tegendeel is juist: we moeten ons ermee bemoeien!" 

Rita Süssmuth: "geen verzoeningspolitiek meer, niet meer zwijgen over schendingen van de mensenrechten!"

Rita Süssmuth, die jarenlang voorzitter was van de Duitse Bondsdag , deed in Berlijn een oproep om de inzet voor de strijd tegen het onrecht in Camp Liberty, in het Midden-Oosten, en vooral in Iran te verhogen. "Wie in deze situatie zwijgt, maakt zichzelf medeverantwoordelijk voor het onrecht dat daar gebeurt. Daarom worden we allemaal dringend verzocht  om niet alleen te strijden voor de rechten van vrouwen, maar voor de rechten van mensen overal ter wereld." 

Horst Teltschik: De Inzet voor Vrijheid en Democratie in Iran niet opgeven!

Horst Teltschik, vele jaren lang adviseur van de Duitse Bondskanselier en leider van de Münchense Veiligheidsconferentie, riep de Duitse Bondsregering en de Amerikaanse regering op om Iraanse asielzoekers uit het kamp Camp Liberty in Irak op te nemen. De Iraanse ballingen zijn aldaar slachtoffer van zware mensenrechtenschendingen. 

Pagina's