Mensenrechten

Iraanse Koerden riskeren hun levens door sjouwer te worden, gedreven door armoede

Iraanse Koerden riskeren hun levens door sjouwer te worden, gedreven door armoede

Veel inwoners van de Iraanse grensprovincies Kurdistan, Kermanshah en West Azerbaijan kunnen nauwelijks voorzien in hun basisbehoeften. Vandaar dat veel jongeren en ouderen wel “Kolbars” moeten worden, wat sjouwer of drager betekent in het lokale dialect. Deze Kolbars dragen, of op hun eigen rug, of op die van paarden en ezels, zware lasten door de bergen en snelstromende rivieren, hierbij hun levens riskerend.

Drie actievoerende docenten vastgehouden in limbo in Teheran's beruchte Evin-gevangenis

Drie actievoerende docenten vastgehouden in limbo in Teheran's beruchte Evin-gevangenis

Jafar Ebrahimi, Mohammad Habibi en Rasoul Bodaghi werden op 30 april gearresteerd en overgebracht naar sectie 240 van de Evin-gevangenis, die bekend staat als het Detentiecentrum van het Inlichtingenministerie. Volgens een welingelichte bron sprak Rasoul Bodaghi voor het laatst met zijn familie per telefoon op 11 juni; sindsdien tast zijn familie in het duister over zijn situatie.

GEFELICITEERD

GEFELICITEERD

Rechtbank van Zweden veroordeelt gevangenisfunctionaris van het Iraanse regime Hamid Noury tot levenslange gevangenisstraf

 Het proces heeft een "belangrijke boodschap overgebracht dat er consequenties zullen zijn voor degenen die de mensenrechten op zo'n grote schaal en met zo'n ernst blijven schenden" in Iran.

VN-expert: de veroordeling van een ambtenaar van het Iraanse regime voor massa-executies is een mijlpaal in de strijd voor gerechtigheid

VN-expert: de veroordeling van een ambtenaar van het Iraanse regime voor massa-executies is een mijlpaal in de strijd voor gerechtigheid
Javaid Rehman: "Ik dring er bij andere staten op aan universele jurisdictie toe te passen en soortgelijke strafrechtelijke onderzoeken en gerechtelijke procedures te starten in verband met de grove mensenrechtenschendingen in Iran."
 

Vakbondsactivist Mohammad Ali Zahmatkesh in hongerstaking als protest tegen zijn voortdurende opsluiting

Mohammad Ali Zahmatkesh

De Iraanse vakbondsactivist Mohammad Ali Zahmatkesh is in hongerstaking sinds 30 juni in de Adelabad gevangenis in Shiraz. Hij protesteert tegen zijn voortgezette gevangenhouding en opsluiting samen met gewone misdadigers.

Mohammad Ali Zahmatkesh werd gearresteerd op 14 mei tijdens een vreedzame bijeenkomst van leraren in de stad Shiraz.

Pagina's