Mensenrechten

Maryam Akbari Monfared, een dappere vrouw die als een rots tegen alle verwachtingen in stand houdt

Maryam Akbari Monfared veroordeeld tot twee jaar extra gevangenisstraf

De politieke gevangene Maryam Akbari Monfared heeft aanvullende straffen gekregen op basis van nieuwe zaken die tegen haar zijn aangespannen door het Ministerie van Inlichtingen van het klerikale regime.
Afdeling 101 van het Strafhof van Semnan veroordeelde mevr. Akbari Monfared bij verstek tot twee jaar extra gevangenisstraf en 150 miljoen rial aan boetes voor het "verspreiden van onwaarheden in de sociale media".

Aan de vooravond van de herdenking van de protesten in het hele land in 2022 worden familieleden en burgeractivisten op zoek naar gerechtigheid nog steeds gearresteerd


27augustus2023 - Op de arrestatiegolf hebben de veiligheidsdiensten van de Islamitische Republiek Iran de echtgenoot van de activiste Shirin Alizadeh en Mahsa Basir, de Tavana (van de ‘Kracht van Handicap’-beweging), het zusje van de activist Mehran Basir gevangen genomen en tegelijkertijd werden diverse burgeractivisten en demonstranten gearresteerd, met name in de provincies Teheran, Gilan, Koerdistan, West-Azerbeidzjan en Isfahan...

Nazila Maroufian, vrijgelaten uit de Evin-gevangenis

Na haar vrijlating zei Nazila Maroufian: "Accepteer geen slavernij", want je verdient het beste.

Nazila Maroufian, journaliste en politiek gevangene, werd gearresteerd en gevangengezet door de veiligheidstroepen, vanwege het interview dat zij opnam met de vader van Mehsa Amini. Voor de Evin- gevangenis stak zij haar hand op als teken van overwinning.

Iran: doodvonnis voor politieke gevangene Mohammad Javad Vafai Sani - bokskampioen

doodvonnis voor politieke gevangene Mohammad Javad Vafai Sani - bokskampioen

19 juli 2023 - Het leven van Mohammad Javad Vafai Thani is in gevaar in de Vakil Abad-gevangenis in Mashhad. Hij kreeg te horen dat zijn doodvonnis is uitgesproken en hij is overgebracht naar een onbekende plaats om het vonnis uit te voeren

We hebben er bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de VN-Mensenrechtenraad en de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, en alle mensenrechtenorganen, evenals de Europese Unie en haar lidstaten op aangedrongen om dringend actie te ondernemen om het leven van Mohammad Javad Vafaei Sani te redden.

ONMIDDELLIJKE STOP MET EXECUTIE VOOR ALLEN AANGEHOUDEN BIJ DE RECENTE BURGERPROTESTEN VAN IRAN

Bij recente burgerprotesten in Iran zijn meer dan 30.000 demonstranten gearresteerd en ten minste 2.000 van hen dreigen geëxecuteerd te worden.

Het regime van de moellahs heeft de afgelopen weken in verschillende steden van Iran minstens 120 mensen geëxecuteerd. Drieëntwintig van de geëxecuteerden
behoorden tot de Iraanse soennitische Baloch-minderheid, die haar wekelijkse straatprotesten tegen het heersende regime van de moellahs voortzet.

Mensenrechtenadvocaten veroordeeld, gedagvaard in Iran: Bezorgdheid over juridische procedures

Mensenrechtenadvocaten veroordeeld, gedagvaard in Iran: Bezorgdheid over juridische procedures

De rechterlijke macht van het klerikale regime heeft de afgelopen dagen een aantal mensenrechtenadvocaten, waaronder drie vrouwen, gedagvaard en veroordeeld.

Marzieh Nikara, prominent mensenrechtenadvocaat en -activist, is door Afdeling 29 van de Revolutionaire Rechtbank in Teheran veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf.

Pagina's