Asma Jahangir

Beroep van politieke gevangenen op de Speciale UNO-verslaggever voor de Mensenrechten om de schendingen van de rechten van de gevangenen door het Iraanse regime te onderzoeken

STFA, 12 Januari 2017 - In een brief aan de Speciale UNO-Verslaggever voor de Mensenrechten in Iran, Asma Jahangir, hebben politieke gevangenen in Gohardasht er bij haar op aangedrongen hun situatie nader te onderzoeken wegens schendingen van de rechten van de gevangenen door het  Iraanse regime.

Hieronder de inhoud van deze brief:

Aan Mevr. Asma Jahangir, de Speciale UNO-Verslaggever voor Mensenrechten in Iran,

Re: Nieuwe trucs van het Iraanse regime bij schendingen van mensenrechten

Gevangenen schrijven vanuit de dodencel een brief aan de Speciale VN Rapporteur voor de Mensenrechten in Iran betreffende martelingen in Iraanse gevangenissen

STFA, 22 November 2016 - Twee politieke gevangenen, Zaniar en Loghman Moradi, die gevangen zitten in de Rajayi Shahr gevangenis in Karaj, schreven een brief aan de Speciale VN Rapporteur voor de Mensenrechten in Iran, mevr.  Jahangir, om gerechtigheid te zoeken.

Hier volgt een deel van deze brief:

Iran: Politieke gevangene schrijft brief aan Speciale Rapporteur van VN

STFA, November 2016 - De politieke gevangene Reza Akbari Monfared heeft een brief aan de Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten van de VN geschreven, waarin hij protesteert tegen de beperkingen die aan zijn zuster (Maryam Akbari Monfared.) werden opgelegd door het Mullah regime. Het is haar verboden om bezoek te krijgen van haar familie en kinderen en ze wordt ook beschuldigd van het voeren van een proces tegen de aanrichters van het bloedbad in 1988.

Reza Akbari Monfared vroeg aan mevr. Asma Jahangir om deze zaak te onderzoeken.

Dit is zijn brief: