execute

Protestschreeuw tegen terechtstellingen: Families van gevangenen komen bijeen in Teheran, Bandar Abbas en Isfahan.

Stijgende terechtstellingen wekken publieke verontwaardiging.

Met een krachtige uiting van hun ongenoegen verzamelden de families van gevangenen die tot de doodstraf zijn veroordeeld zich op maandag 15 mei voor het gerechtsgebouw in de Keshavarzstraat in Teheran. Zij protesteerden heftig tegen het toenemende aantal terechtstellingen en eisten een onmiddellijke stopzetting van de onrechtvaardige terechtstellingen van hun geliefden.