Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar 2016


Moge hoop, vrede, vreugde en vriendschap

een waardig leven scheppen,

naar een menslievende gezamenlijke toekomst