gevangene

Iran: Politieke gevangene gaat in onbeperkte hongerstaking

14 juni 2017

 De politieke gevangene Khaled Hardani is in hongerstaking gegaan uit protest tegen de onmenselijke op hem in de gevangenis uitgeoefende druk. In een brief schrijft hij: "Ik ben al 17 jaar het slachtoffer geweest van repressiemaatregelen. Ik werd uitgesloten van de ontvangst van bezoek en van telefonisch contact met mijn familie. Ik mocht ook ziek de gevangenis niet verlaten en ook het graf van mijn moeder of de bruiloft van mijn dochter niet bezoeken. Die onderdrukking en de strenge beperkingen bestaan nog steeds. "

Politieke gevangene operatie geweigerd voor verwijderen granaatscherf

Koerdische politieke gevangene, Changiz Qadam Kheir, die is overgebracht om zijn straf uit te zitten in de Masjed Suleiman Gevangenis heeft na vijf jaar gevangenschap nog steeds een granaatscherf in zijn lichaam. Hij raakte gewond toen hij in eerste instantie werd gearresteerd in 2011, toen hij naar de Sanandaj Central Gevangenis is gebracht. Hij is in 1988 geboren.
Ondanks zijn slechte gezondheidstoestand en bevestiging van doctoren dat hij een operatie nodig heeft, wordt hem nog steeds medische bijstand en medisch verlof ontzegd.
(STFA – 7 juni 2017)

Gedetineerde musicus overgeplaatst naar de “ergste” gevangenisafdeling wegens protesteren tegen de omstandigheden van politieke gevangene

Gedetineerde musicus Yusef Emadi, die vastzat in Afdeling 350 in de Evin Gevangenis is op zondag 4 juni op bevel van gevangenis autoriteiten overgebracht naar Afdeling Acht. Uit protest tegen verwaarlozing van de omstandigheden van politieke gevangene Ismail Abdi door autoriteiten van de rechterlijke macht, hielden Emadi en politieke gevangene Arah Sadegh op 1 juni een sit-in buiten bij het kantoor van de directeur van de gevangenisbewaking.

Gevangene lijdt aan MS ten gevolge van de omstandigheden in de gevangenis

De gedetineerde musicus Mehdi Rajabian lijdt aan multiple sclerose door het gebrek aan medische voorzieningen in de gevangenis zelf. Volgens de berichten kan hij niet meer normaal lopen. Hij zit sinds 319 dagen vast in de Evin-Gevangenis.

Rajabian werd gearresteerd wegens zijn artistieke activiteiten. Hij ging in hongerstaking uit protest tegen het feit dat hem medisch verlof geweigerd werd. Ondanks zijn kritieke ctoestand heeft de Revolutionaire Garde hem geen medisch verlof voor een medische behandeling toegestaan. (STFA 20 april 2017)

Vrouwelijke Iraanse politieke gevangene verdwenen

 26 januari 2017 

Er is niets bekend over de verblijfplaats en de gezondheidstoestand van Shahnaz Akmali, de moeder van Mostafa Karim Beigi.

Mostafa is één van de slachtoffers van de opstand in Iran in 2009.

Zijn moeder werd gisteren gearresteerd door het Iraanse Ministerie van Inlichtingen en tot nu toe is haar situatie onbekend. De familie Beigi heeft er bovenop gezeten maar tot nu toe geen informatie ontvangen.

Moeder van geëxecuteerde vrouwelijke gevangene ontboden bij de Inlichtingendienst

STFA   De moeder van de geëxecuteerde gevangene Reihaneh Jabari, die onlangs werd gearresteerd voor het houden van een herdenking naar aanleiding van het feit dat haar dochter 1 jaar geleden werd geëxecuteerd, werd telefonisch opgeroepen om naar de Inlichtingendienst te komen Ze moet daar om 10 uur ’s morgens aanwezig zijn.

De 26 jaar oude Reihaneh werd veroordeeld voor de moord op veiligheidsofficier Morteza Sarbandi en werd ter dood veroordeeld. De agent had geprobeerd haar te verkrachten.

– 14 november 2016

Voormalig politieke gevangene gearresteerd door veiligheidsagenten in Iran

17 november 2016

 

Iraanse veiligheidsagenten (sommigen in burger) overvielen op zondag 13 november het huis van de (ex) politieke gevangene Zartosht Ahmadi Ragheb. Hij werd gearresteerd en zijn computer en bezittingen werden in beslag genomen.

Als antwoord aan Ahmadi Ragheb die informeerde naar de reden van zijn arrestatie, zeiden de veiligheidsagenten “je komt er wel achter als je voor de rechter staat.”

Politieke gevangene in kritieke gezondheidstoestand in de Karaj gevangenis in Iran

17 oktober 2016 

 

Ondanks zijn kritieke gezondheidstoestand, werd Delshad Vasimi, een politieke gevangene in de Karaj Rajayee Shahr gevangenis, teruggebracht van het ziekenhuis naar de gevangenis, terwijl de officials hem de toegang belemmerden tot medische behandeling. Hij verkeert nu in een benarde situatie. De tekenen van harde slagen en zelfs van een schijnexecutie op zijn lichaam dragend lijdt de politieke gevangene onder een ernstige psychische problemen en is in shock.

Pagina's