Schendingen van de godsdienstvrijheid: Iraanse christenen in nood

Met voortdurende straffen en opsluitingen schendt het regime in Iran het mensenrecht van christenen op godsdienstvrijheid en brengt het hun leven in gevaar, aangezien COVID-19 welig tiert in de overbevolkte Iraanse gevangenissen, waar geen beschermende maatregelen voor de gevangenen bestaan.