Hongerstaking

Iraanse politieke gevangenen in hongerstaking in afschuwelijke omstandigheden

De Iraanse politieke gevangenen, die op afschuwelijke wijze worden vastgehouden, hebben geen andere keuze dan in hongerstaking te gaan en riskeren daarbij hun eigen gezondheid om hun stem te laten horen aan de buitenwereld.

Deze hongerstakingen benadrukken nog maar eens het feit dat het Iraanse regime zoals altijd onverschillig blijft voor menselijk lijden.

UNO-expert bezorgd over de toestand van de gevangenen in hongerstaking in Iran

GENEVE (31 augustus 2017) – De Speciale Verslaggever voor de mensenrechtensituatie in Iran, Asma Jahangir, sprak vandaag haar diepe bezorgdheid uit over de situatie van een aantal gevangenen, die zich in een voortgezette hongerstaking bevinden uit protest tegen hun overplaatsing naar een zwaarbeveiligde afdeling van de Rajai-Shahr-gevangenis in Karaj, ten westen van Teheran, en over hun behandeling in gevangenschap.

Iran: De politieke gevangenen in andere gevangenissen sluiten zich uit solidariteit aan bij de hongerstaking

25 augustus 2017

Een groep politieke gevangenen van de Ardabil-gevangenis (Noordwest-Iran) betuigden in een brief aan de Speciale Rapporteur voor Mensenrechten in Iran en de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de UNO hun steun aan en sympathie met de hongerstakende gevangenen in de Gohardasht-gevangenis in Karaj (ten westen van Teheran), waarbij ze er bij de autoriteiten op aandrongen op hun brief te reageren, inclusief hun vragen over de slechte gezondheidstoestand van de gevangenen.

STFA roept op tot Directe Actie om de Levens te Redden van de Politieke Gevangenen in Hongerstaking

 21 augustus 2017 

 

De gezondheid van veel politieke gevangenen, die nu bezig zijn met 24e dag van hun hongerstaking in de Gohardasht gevangenis om te protesteren tegen onmenselijke omstandigheden, is verslechterd.

Op maandag 21 augustus is de heer Hassan Sadeghi, die aan glaucoom lijdt als gevolg van harde klappen die hij gekregen heef van gevangenisbeambten, overgebracht naar het Farabi Ziekenhuis in Zuid-Teheran.

Iran: Verslechtering van de gezondheidstoestand van politieke gevangenen op de 38ste dag van de hongerstaking in de Tabriz gevangenis.

22 juli 2017

De gezondheidstoestand van politiek gevangene Habib Sasanian, Azari politiek activist verslechtert, zo wordt gemeld op de 38ste dag van zijn hongerstaking in de Tabriz gevangenis. Zijn familie is bijzonder bezorgd over zijn lichamelijke gezondheidstoestand.

 

Sasanian’s vrouw ontmoette Habib op 18 juli, ze constateerde dat de gezondheidstoestand van deze politiek gevangene zeer slecht en meldt: “IK HERKENDE HEM AAN HET BEGIN VAN DE ONTMOETING NIET.”.

Iran: Gewetensbezwaarde gevangene in hongerstaking wegens de arrestatie van zijn vrouw

 03 augustus 2017 

 

Een gewetensbezwaarde gevangene in de Evin-gevangenis, die al vier jaar vastzit, begon dinsdag 1 augustus een hongerstaking uit protest tegen de arrestatie van zijn vrouw, Nastaran Naimi, door de Revolutionaire Garde. Daarop werd hij overgeplaatst naar Afdeling 2-A van de gevangenis.

Nastaran Naimi werd op maandag 31 juli jl. gearresteerd door eenheden van de Inlichtingendienst IRGC en wordt op het moment vastgehouden in de Evin-gevangenis Afdeling 2-A.

Iran: Politieke gevangene gaat in onbeperkte hongerstaking

14 juni 2017

 De politieke gevangene Khaled Hardani is in hongerstaking gegaan uit protest tegen de onmenselijke op hem in de gevangenis uitgeoefende druk. In een brief schrijft hij: "Ik ben al 17 jaar het slachtoffer geweest van repressiemaatregelen. Ik werd uitgesloten van de ontvangst van bezoek en van telefonisch contact met mijn familie. Ik mocht ook ziek de gevangenis niet verlaten en ook het graf van mijn moeder of de bruiloft van mijn dochter niet bezoeken. Die onderdrukking en de strenge beperkingen bestaan nog steeds. "

Pagina's