Islamitisch Fundamentalisme

Brits parlement veroordeelt golf van executies in Iran

STFA, 25 December 2016 - Op woensdag 21 december veroordeelde het Britse Huis van Afgevaardigden in tegenwoordigheid van een regeringslid het groeiend aantal executies en de grove schendingen van de mensenrechten door het mullah regime in Iran.

Tijdens deze vergadering benadrukte de afgevaardigde van de Britse regering de noodzakelijkheid om het Iraanse regime te monitoren en de sancties tegen Iran uit te breiden vanwege de schendingen van de mensenrechten.

IRAN: De Jongere staat op het punt om geëxecuteerd te worden

STFA, 24 December 2016 - Op 22 december 2016 werd een gevangene in het openbaar opgehangen in de stad Ilam in Iran. De publieke executie vond plaats in de ochtend in het stadscentrum van Ilam in tegenwoordigheid van de baas van het gerechtshof, de openbare aanklager en de politiechef, aldus staatsnieuwsagentschap Mehr.

Verder werden op maandag 20 december 3 gevangenen uit Baluchi opgehangen in de Birjand gevangenis in het oosten van Iran.

Iran executeert homofiele tiener en schendt internationaal recht

“Iran bewijst eens temeer zijn grenzeloze en ziekmakende liefde voor het executeren van jongeren, in weerwil van alle internationale conventies en wetten."

Door Benjamin Weinthal

Amnesty International rapporteerde deze week: het Iraanse regime executeerde een homofiele jongere in juli – het is de eerste keer in 2016 dat iemand is geëxecuteerd die werd veroordeeld op zo jonge leeftijd in de islamitische republiek.

Iran: studenten van de universiteit scanderen "Bevrijd de politieke gevangene" tijdens officiële toespraak regime

STFA, 08 December 2016 - Volgens rapporten hield op 5 december het hoofd van het Departement van Milieu een toespraak in de universiteit van Teheran (Tarbiat-e Modarres). Studenten scandeerden “bevrijd de politieke gevangene”. De studenten onderbraken de speech van Ebtekar’s verschillende keren en gaven haar een zuurstofcilinder uit protest tegen het falende beleid ten aanzien van de luchtvervuiling.

Achteruitgang gezondheidstoestand politieke gevangene op 45e dag van hongerstaking in Iran

STFA, 10 December 2016 - Op donderdag 8 december werd de politieke gevangene Arash Sadeghi overgebracht naar de ziekenzaal van de gevangenis vanwege ernstige ademhalingsmoeilijkheden en hartritmestoornissen en werd aangesloten op een zuurstofvoorziening. De arts omschrijft zijn toestand als zeer ernstig.

In de afgelopen weken is hij al verschillende malen overgebracht naar de ziekenzaal en hij heeft ’s nachts steeds zuurstof nodig. Hij is bijna 18 kg afgevallen sinds de start van zijn hongerstaking en zijn bloeddruk is drastisch gedaald.

80% van de mensen met een inkomen bevindt zich onder de armoedegrens!

STFA, 24 November 2016 - Een expert op economisch gebied van het Mullah regime uitte zijn zorgen over de woede en de protesten met betrekking tot de huidige economische situatie in het land en zei: "de huidige economische situatie in het land baart zorgen omdat 12 miljoen mensen werkeloos zijn en er 30 miljoen mensen zijn die gebrek lijden en pessimistisch zijn over de toekomst van hun land. Deze situatie zou mensen er toe kunnen aanzetten om te gaan protesteren en de president zou daar dan voor verantwoordelijk zijn."

De schokkende dood van 477 arbeiders binnen 4 maanden in Iran

STFA, 20 November 2016 - Volgens het Iraanse staatsnieuwsagentschap ILNA op 19 november, hebben in de provincie Khorasan Razavi (noordoost Iran) in 4 maanden tijd 477 arbeiders het leven gelaten ten gevolge van ongelukken op de werkplek..

Het is paradoxaal dat, terwijl de hoeveelheid werk en het aantal banen in de provincie dit jaar is gedaald, het verlies van mensenlevens ten gevolge van ongelukken op de werkplek juist is toegenomen.

Gevangenen schrijven vanuit de dodencel een brief aan de Speciale VN Rapporteur voor de Mensenrechten in Iran betreffende martelingen in Iraanse gevangenissen

STFA, 22 November 2016 - Twee politieke gevangenen, Zaniar en Loghman Moradi, die gevangen zitten in de Rajayi Shahr gevangenis in Karaj, schreven een brief aan de Speciale VN Rapporteur voor de Mensenrechten in Iran, mevr.  Jahangir, om gerechtigheid te zoeken.

Hier volgt een deel van deze brief:

Waarom is het Iraanse regime bang voor satellietschotels?

STFA, 13 November 2016 - Het hoofd van de politie in de agglomeratie ‘Groot-Teheran’, verklaarde afgelopen zaterdag, 12 november: “In de eerste zeven maanden van dit jaar, werden 713.546 satellietschotels, 923.299 LNB en 10.766 satellietontvangers in beslag genomen.”

Alireza Lotfi, wiens uitspraak verspreid werd door het staatsgetrouwe ISNA-nieuwsagentschap, meldde ook dat 193 mensen, die satellietschotels aan ’t installeren waren, gearresteerd werden. Hij dreigde: “De politie concentreert zich bij deze kwestie op deze installeerders en op de betreffende frequentiebanden.”

Iran: politieke gevangenen nog steeds in hongerstaking

STFA, 15 November 2016 - Volgens rapportage vanuit Iraanse gevangenissen, waren de politieke gevangenen Rasoul Razavi, Morteza Morad Pour en Hossein Ali Mohammadi op 12 november nog steeds in hongerstaking.

Als protest tegen het feit dat hij niet werd vrijgelaten begon de politieke gevangene Rasoul Razavi op 4 oktober met een hongerstaking, waarna hij in de Karaj’s Gohardasht gevangenis eenzaam werd opgesloten.

Op de 40ste dag van de hongerstaking weet de familie van Razavi totaal niet hoe het met zijn gezondheid is gesteld.

Pagina's