meisjes

Geweld tegen vrouwen in Iran

Het kindhuwelijk is een van de duidelijkste voorbeelden van geweld tegen vrouwen. Nog steeds worden kindhuwelijken aangemoedigd onder het bewind van de mullahs in Iran.

Een kindhuwelijk betekent verkrachting. Als een volwassen man met een kind trouwt, misbruikt hij dat kind. Het huwelijk moet na het einde van de puberteit worden gesloten, anders kan het geen andere betekenis hebben dan verkrachting.

Iraanse Vrouwen | Agenten in Burger van de Geheime Dienst van het Regime van Iran Botsen met Fietsende Meisjes

  03 augustus 2017 

- Meisjes die rond een meer aan het fietsen waren in de stad Marivan (West-Iran) zijn geconfronteerd met een verbod van agenten in burger.

Volgens verslagen patrouilleren er aldoor agenten in burger van Marivans Geheime Dienst rondom het meer Zaribar en op de toegangswegen.

Dit doen die agenten in burger met de bedoeling te voorkomen dat er vrouwen en meisjes om het Zaribar Meer fietsen.

90 jongens en meisjes gearresteerd op trip vanwege “spelen in het water” in de Ramadan

Het hoofd van het korps van Sepidan van de Revolutionaire Garde voor het Bevorderen van  Deugdzaamheid  heeft gezegd dat er 90 meisjes en jongens zijn gearresteerd, terwijl ze in de hooglanden van het dorp Arshiri op een ontspanningstocht waren.       
“Veiligheidstroepen waren naar de regio gestuurd om de norm-overtreders van de Ramadan aan te pakken”, zei kolonel Rostami.
“De Basiji troepen arresteerden de mensen die in het water aan het spelen waren”, voegde hij er aan toe. (STFA – 6 juni 2017)

Zweepslagen voor meisjes-studenten wegens niet-betalen van donaties in Iran

STFA, 12 Oktober 2016 -  Een schokkende maatregel van de schoolautoriteiten in het dorp Mokhtarabad Zuid-Roodbar (in de zuidelijke provincie Kerman) bestond erin, acht zweepslagen aan minstens tien meisjes-studenten toe te dienen en hen vervolgens van school te verwijderen, omdat hun ouders geen 30.000 touman (ca. € 8,-) konden betalen, zoals gevraagd door het hoofd van de school. De brutaliteit ging de volgende dagen verder door de armlastige families op allerlei manieren te dwingen het door de school geëiste geld te betalen.