Teheran

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties: vrouwenrechten niet gerespecteerd in Iran

Website van Ahmed Shaheed, 27 September 2015 - VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon maakte zijn jaarlijks rapport bekend, waarbij hij zijn ernstige zorg uitsprak over wijdverbreide en schandelijke schendingen van de mensenrechten en over een golf van executies in Iran.
Resolutie 69/100 van de Algemene Vergadering van de VN roept de Secretaris-generaal op om de vorderingen op dit terrein (mensenrechten in Iran) te rapporteren aan de 70e jaarlijkse zitting van de AVVN en om die reden presenteert de Secretaris-generaal nu dit rapport.

Iran: vijf studenten gearresteerd in Teheran, Karaj

Hrana, 19 September 2015 - Het beruchte ministerie van Veiligheid in Iran viel twee woningen in Teheran en Karaj binnen en arresteerde minstens 5 studenten en bracht ze over naar de Evin Gevangenis.
MOIS agenten hebben alle eigendommen onderzocht en confisceerden toen de PC’s van de gearresteerden. De meeste gearresteerde personen waren studenten en afgestudeerden van de Khaje Nasir Tousi Universiteit.

Iran: Atena Daemi naar een ziekenhuis overgebracht

Campaign in Defense of Political and Civil Prisoners & STFA, 19 September 2015 - De kinderrechtenactiviste Atena Daemi mag nu toch naar medische centra buiten de gevangenis overgebracht worden om meerdere tests en een MRI-scan te ondergaan. Voorheen had Mehdi Khodabakhshi, de vertegenwoordiger van de openbare aanklager van Teheran en de toezichthoudende assistent-aanklager van de Evin-Gevangenis, de overbrenging van Daemi naar medische centra buiten de gevangenis niet willen toestaan.

Narges Mohammadi: ik heb geen contact met mijn familie

STFA, 18 September 2015 - Nargis Mohammadi mensenrechtenadvocaat en politieke gevangene in Iran heeft geprotesteerd vanwege het feit dat het haar absoluut verboden is om te bellen met haar kinderen en haar man.
Het Centrum voor Mensenrecht-advocaten rapporteerde dat Mohammadi de situatie van haar gezin heeft beschreven en hoe haar tweeling het land heeft verlaten.
 “Ik mag geen enkel contact met mijn kinderen hebben vanaf de tijd dat zij - twee maanden geleden - het land uit zijn”, zei zij.

Iran: bevelhebber van de politie van Teheran staat op hard optreden tegen vrouwen

Gerapporteerd door staatsbedrijf IRIB, 18 September 2015 - Hossein Sajedi-nia, bevelhebber van de overkoepelende Teheranse politie, kwam met toelichtingen op de vraag hoe je mensen, die hij beschreef als “overtreders van de kledingvoorschriften voor vrouwen”, aan de wet moet onderwerpen.

De Stille Moord op Iraanse Gevangen Activisten

STFA, 3 September 2015 - Terechtstelling is niet de enige manier waarop de Iraanse regering zich van haar opponenten pleegt te ontdoen. “Uitgesloten van een hospitaalopname” is een tweede en door de rechtspraak nog vaker gebruikte manier om van gevangen politieke en mensenrechtenactivisten af te raken, met minder internationaal gezichtsverlies, in die zin dat dit soort nieuws door mensenrechtenorganisaties eerder over het hoofd gezien wordt.

Iran: schadelijke insecten als “bedwantsen” op afdeling 8 van Evin Gevangenis

STFA, 24 Augustus 2015 - Schadelijke insecten zoals bedwantsen nemen hand over hand toe in afdeling 8 van Teherans beruchte Evin Gevangenis. Dit veroorzaakt een groot probleem voor de gevangenen.

Om dit op te lossen hebben de gevangenen de kwestie gerapporteerd aan de gevangenisautoriteiten en gevraagd om insecticiden om in en rond afdeling 8 te sproeien.

Iran: gevangene met kanker overgeplaatst naar Evin

Campagne ter Verdediging van Politieke en Burgergevangenen & STFA, 24 Augustus 2015 - De Koerdische politieke gevangene Afshin Sohrabzadeh is maandag 24 augustus uit de Minab gevangenis overgebracht naar Teherans beruchte Evin Gevangenis.

 “Ashfins gezondheidstoestand is zo buitengewoon slecht, dat zijn bloeddruk 7 over 8 was,” heeft een welingelichte bron gezegd.

Iran: kanker bedreigt leven van activiste in gevangenis

STFA, 25 Augustus 2015 - Rapporten geven aan dat de ziekte van politiek gevangene Atena Damei die momenteel vastzit in de vrouwenafdeling van de beruchte Evin Gevangenis, erger geworden is nadat juridische functionarissen in Teheran al bijna een maand weigeren haar naar een medisch centrum te laten gaan.

Daemi is in September 2014 gearresteerd door de Inlichtingendienst van de Revolutionaire Garde en overgebracht naar Evins afdeling 2A. In maart werd zij veroordeeld tot 14 jaar achter de tralies.

Iran: Golroki Ibrahimi en drie anderen veroordeeld tot 24 jaar opsluiting

STFA, 24 Augustus 2015 - Ibrahimi is veroordeeld tot 24 jaar in de gevangenis naast Arash Sadeghi, Navid Kamran en Behnam Mousivand.

“De zwaarst mogelijke straf is uitgevaardigd voor bijna alle tenlasteleggingen; 7,5 jaar voor samenscholing en samenspannen tegen het systeem, 3 jaar voor beweerde belediging van de grondlegger van de revolutie, 3 jaar voor het vormen van een groep en 18 maanden voor propaganda tegen het systeem,” zei Arash Sadeghi in een kort interview.

Pagina's