UN

VN-deskundige veroordeelt systematische straffeloosheid in Iran en verslechterende mensenrechtensituatie - 26 oktober 2021


Maandag werden de voortdurende mensenrechtenschendingen van Iran opnieuw onder de aandacht gebracht in de mensenrechtencommissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Javaid Rehman, de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran, uitte zijn bezorgdheid over de toenemende mensenrechtenschendingen in Iran en onderstreepte dat "de mensenrechtensituatie in Iran grimmig blijft".

Verslag van de speciale VN-rapporteur over de mensenrechten in Iran.

Op 9 maart bracht de speciale VN-rapporteur, Javid Rehman, verslag uit aan de Mensenrechtenraad, waarin hij gewag maakte van huiselijk geweld, duizenden huwelijken van meisjes tussen 10 en 14 jaar per jaar en aanhoudende diepgewortelde discriminatie in wet en praktijk:

Hier volgt een deel van dit verslag:

Oproep van VN-deskundigen aan het Iraanse regime om rekenschap af te leggen voor het bloedbad van 1988 markeert keerpunt.

De Verenigde Naties hebben de tekst van een bericht van zeven mensenrechtendeskundigen openbaar gemaakt waarin het Iraanse regime wordt opgeroepen rekenschap af te leggen over de slachting van politieke gevangenen in Iran in 1988.

De Verenigde Naties hebben de 67e resolutie over mensenrechtenschendingen in Iran aangenomen.

De Verenigde Naties hebben de 67e resolutie over mensenrechtenschendingen in Iran aangenomen.

Op de verjaardag van de Iraanse protesten in 2019, waarbij 1500 op brute wijze werden gedood door huurlingen van het Iraanse regime, stemde de 3e commissie van de VN over de resolutie van Iran.

shorturl.at/DI015 

Onder verwijzing naar het risico van COVID roept Bachelet Iran op om de gevangengenomen mensenrechtenactivisten vrij te laten

Genève (6 oktober 2020) - De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, heeft dinsdag haar diepe bezorgdheid geuit over de verslechterende situatie van mensenrechtenactivisten, advocaten en politieke gevangenen in de Iraanse gevangenissen en heeft de autoriteiten opgeroepen hen vrij te laten in het kader van de COVID-19-pandemie.

Toespraak van vertegenwoordiger van de Internationale Vereniging Vrouwenrechten op de zitting van de mensenrechtenraad

Op de zitting van de mensenrechtenraad op 25 september 2020 heeft Neda Amani, vertegenwoordiger van de Internationale Vereniging vrouwenrechten tot het stichtten van een onderzoekcommissie over de massamoorden van de politieke gevangenen in 1988 opgeroepen en gezegd :

Mensenrechtenwerk is succesvol

Mensenrechtenactivisten in Iran en de rest van de wereld verzorgen intensief voorlichting en public relations om de wereldgemeenschap te informeren over mensenrechtenschendingen in Iran en de benarde situatie van Iraanse asielzoekers. Door niet-aflatende inspanningen - waaronder informatiebijeenkomsten, perswerk, interviews, brieven, petities en oproepen om hulp - werd bereikt dat mensenrechtenvertegenwoordigers van regeringen, parlementen en internationale organisaties deze kwesties als urgent behandelen.

Iran stelt minderjarigen terecht, in strijd met de mensenrechten, aldus een UNO-expert

24 oktober 2019 

Iran stelde vorig jaar zeven overtreders op kinderleeftijd terecht, en dit lopende jaar twee tot dusver, hoewel de mensenrechten de doodstraf voor iedereen onder de 18 jaar verbieden, aldus een onafhankelijke mensenrechten-UNO-expert afgelopen woensdag. 

Internationale veroordeling schending mensenrechten in Iran

Mensenrechtendeskundigen van de VN zeggen dat Iran af moet stoppen met de executie van minderjarige misdadigers

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24188&...

GENÈVE (21 Februari 2019) – Iran moet onmiddellijk de dreigende executie van kind-dader Mohammad Kalhori stoppen, zegt een groep VN-mensenrechtenexperts.

Pagina's