VN

Verslag van de speciale VN-rapporteur over de mensenrechten in Iran.

Op 9 maart bracht de speciale VN-rapporteur, Javid Rehman, verslag uit aan de Mensenrechtenraad, waarin hij gewag maakte van huiselijk geweld, duizenden huwelijken van meisjes tussen 10 en 14 jaar per jaar en aanhoudende diepgewortelde discriminatie in wet en praktijk:

Hier volgt een deel van dit verslag:

De Verenigde Naties hebben de 67e resolutie over mensenrechtenschendingen in Iran aangenomen.

De Verenigde Naties hebben de 67e resolutie over mensenrechtenschendingen in Iran aangenomen.

Op de verjaardag van de Iraanse protesten in 2019, waarbij 1500 op brute wijze werden gedood door huurlingen van het Iraanse regime, stemde de 3e commissie van de VN over de resolutie van Iran.

shorturl.at/DI015 

Onder verwijzing naar het risico van COVID roept Bachelet Iran op om de gevangengenomen mensenrechtenactivisten vrij te laten

Genève (6 oktober 2020) - De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, heeft dinsdag haar diepe bezorgdheid geuit over de verslechterende situatie van mensenrechtenactivisten, advocaten en politieke gevangenen in de Iraanse gevangenissen en heeft de autoriteiten opgeroepen hen vrij te laten in het kader van de COVID-19-pandemie.

Mensenrechtenexpert van de VN Veroordeelt Verzonnen en Schadelijke Verhalen van de Pers van het Iraanse Regime

25 april 2017

 

Genève (24 april 2017) – Asma Jahangir, de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties voor de situatie van mensenrechten in de Islamitische Republiek Iran, heeft een rapport report, gepubliceerd door het Iraans Nieuws Agentschap (IRNA), aan de kaak gesteld, waarin wordt beweerd dat zij van plan was een bezoek te brengen aan Saoedi-Arabië met de bedoeling de autoriteiten in Teheran te belasteren.

Veroordeling tot openbare afranseling in Iran

STFA, 01 Januari 2017 - Volgens ooggetuigen werd op 28 december een wegens diefstal veroordeelde, verder onbekende jongeman in het openbaar afgeranseld in Iranshahr – Zuidoost-Iran.

Hierbij moet opgemerkt worden dat de Verenigde Naties het toedienen van zweepslagen in Iran als onmenselijk, wreed, vernederend veroordeeld hebben en dat dit in tegenspraak staat tot internationaal recht.

VN: 63ste resolutie die mensenrechtenschendingen in Iran veroordeelt

STFA is blij dat de derde commissie van de UNGA (Algemene Vergadering van de Verenigde Naties) de resolutie heeft aangenomen dat de mensenrechten in Iran worden geschonden.  "De tijd is aangebroken dat de internationale gemeenschap een einde maakt aan de barbaarse en systematische mensenrechtenschendingen in Iran, in het bijzonder de massa executies en daartoe praktische en doeltreffende maatregelen neemt.

Iran: Politieke gevangene schrijft brief aan Speciale Rapporteur van VN

STFA, November 2016 - De politieke gevangene Reza Akbari Monfared heeft een brief aan de Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten van de VN geschreven, waarin hij protesteert tegen de beperkingen die aan zijn zuster (Maryam Akbari Monfared.) werden opgelegd door het Mullah regime. Het is haar verboden om bezoek te krijgen van haar familie en kinderen en ze wordt ook beschuldigd van het voeren van een proces tegen de aanrichters van het bloedbad in 1988.

Reza Akbari Monfared vroeg aan mevr. Asma Jahangir om deze zaak te onderzoeken.

Dit is zijn brief:

Iran: Gearresteerde student schrijft over zijn martelingen aan rapporteur van de Verenigde Naties

STFA, 03 November 2015 - Sirvan Hossein Panahi, een Koerdisch student en voormalig politiek gevangene, schreef een brief aan Ahmed Shaheed, speciaal rapporteur voor mensenrechten bij de Verenigde Naties in Iran, waarin hij de top van de ijsberg onthulde van zijn martelingen en beproevingen in gevangenschap.
 
"In 2004 werd ik, samen met vijf van mijn vrienden, gearresteerd door de Revolutionary Guards Intelligence agenten voor het op school zingen van Koerdische volksliederen. Destijds waren wij allen 16 jaar oud.

Pagina's