water

361 namen geïdentificeerd bij wijdverspreide arrestaties na waterprotesten in Khuzestan

Sinds 15 juli, toen in steden in de hele provincie Khuzestan openbare demonstraties begonnen naar aanleiding van de waterschaarste en het wanbeheer daaromtrent door provinciale ambtenaren, hebben de protesten zich uitgebreid tot verschillende andere provincies en steden.

Tientallen mensen zijn gedood en gewond geraakt tijdens de protesten en van 361 is vastgesteld dat zij gevangen zitten.

Bachelet dringt er bij Iran op aan zich te richten op het aanpakken van de watercrisis in plaats van de protesten

Genève (23 juli 2021) – De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, riep vrijdag de Iraanse autoriteiten op om zich te concentreren op het nemen van de hard nodige actie om het aanhoudende gebrek aan water in de provincie Khuzestan het hoofd te bieden, in plaats van buitensporig geweld in te zetten en wijdverspreid tot arrestaties over te gaan om de protesten n.a.v. de situatie neer te drukken.

Afsluiting watertoevoer in de centrale gevangenis van Zahedan bedreigt het leven van gevangenen.

Al meer dan een week is er nergens water in de gevangenis en zitten alle gevangenen vast onder verschrikkelijke omstandigheden, vooral tegen de achtergrond van een onafwendbare uitbraak van het coronavirus en de infectie van gevangenen in deze gevangenis.

Verschillende gevangenen zijn naar verluidt overleden als gevolg van een Covid-19-infectie en anderen zijn in kritieke omstandigheden overgebracht naar de ziekenhuizen Bou Ali en Khatam in Zahedan.

Iraanse Regime Direct Verantwoordelijk voor de Water Crisis

 Experts zeggen dat Iran momenteel de meest extreme en intense droogte van de afgelopen vier decennia ondergaat.
Er wordt aangenomen dat ten minste 40 procent van het drinkwater in stedelijke gebieden wordt aangetast door falende pijpleidingen die niet het vereiste onderhoud krijgen en vanwege de vervallen systemen en netwerken van waterwegen.
Bovendien wordt geschat dat bijna een derde van het landbouwwater verloren gaat vanwege de niet meer functionerende en verouderde irrigatiemethoden.

Iran: Protesten in Borazjan met gezangen als 'nee tegen de dictator'. We hebben geen water

 

07 juli 2018

 

Op 7 juli 2018 gingen inwoners van Borazjan, een stad in de zuidelijke Iraanse provincie Bushehr, de straat op om te protesteren tegen de waterschaarste. De demonstranten verzamelden zich op het Ziekenhuisplein van deze stad en scandeerden 'Nee tegen de dictator'.

De demonstranten, die tot na middernacht bleven protesteren, dwongen de leider van het vrijdaggebed om van het volk weg te vluchten.

De woedende demonstranten scandeerden ook:

"Onze vijand is hier. Ze liegen als ze zeggen dat het Amerika is.

90 jongens en meisjes gearresteerd op trip vanwege “spelen in het water” in de Ramadan

Het hoofd van het korps van Sepidan van de Revolutionaire Garde voor het Bevorderen van  Deugdzaamheid  heeft gezegd dat er 90 meisjes en jongens zijn gearresteerd, terwijl ze in de hooglanden van het dorp Arshiri op een ontspanningstocht waren.       
“Veiligheidstroepen waren naar de regio gestuurd om de norm-overtreders van de Ramadan aan te pakken”, zei kolonel Rostami.
“De Basiji troepen arresteerden de mensen die in het water aan het spelen waren”, voegde hij er aan toe. (STFA – 6 juni 2017)